Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) novembrī sāk izmaksāt valsts pabalstu 30, 20 vai 10 eiro apmērā pensiju, atlīdzību un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) saņēmējiem, lai kompensētu energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu. No 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam VSAA izmaksās valsts pabalstu kopā ar ikmēneša pakalpojumu.