Ministrs atzina, ka tiesas sēžu noturēšana attālinātā režīmā nav viegls uzdevums, bet, pateicoties lietu dalībnieku un tiesu sistēmā strādājošo darbinieku izpratnei krīzes laikā, to ir izdevies panākt.

 

"Latvijas tiesas jau vairākus gadus bija gatavas strādāt digitāli, un šis laiks apliecinājis, ka tiesas ar šo uzdevumu veiksmīgi tiek galā. Jā, tas nav viegli, tāpēc esmu pateicīgs visiem par izpratni, kas veicinājis, ka vidēji dienas laikā pirmās instances tiesas izskata 150 lietas," stāstīja Bordāns.

 

Bordāns jau iepriekš uzsvēra, ka, ņemot vērā Covid-19 izplatības attīstību Latvijā, šobrīd ir jāapzina un jāievieš arī netradicionāli risinājumi tiesu darba nodrošināšanai, lai atbilstoši valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem un nodrošinātu personu tiesības uz taisnīgu tiesu.

 

Jau 16.martā Bordāns apstiprināja vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā, lai novērstu riskus tiesu darbinieku un apmeklētāju veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

 

Jau ziņots, ka Ministru kabinets otrdien lēma pagarināt Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 12.maijam.

 

Resurss: tvnet.lv