Otrdien Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību.

Minētie noteikumi tika izstrādāti, ņemot vērā 1.jūlijā spēkā stājušos likuma grozījumus, kas nosaka pienākumu ikvienai personai uz valsts robežas deklarēt skaidru naudu no 10 000 eiro.

No likuma izriet, ka turpmāk fiziskai personai, kas, šķērsojot valsts iekšējo robežu, ieved Latvijā vai izved no Latvijas skaidru naudu 10 000 eiro apmērā vai vairāk, pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma būs jāaizpilda skaidras naudas deklarācijas veidlapa, kā arī ar parakstu jāapliecina sniegto ziņu patiesums.

Tādējādi noteikumos paredzēts, ka fiziskai personai pēc kompetentās iestādes lūguma jāaizpilda deklarācija divos eksemplāros, tajā sniegto ziņu patiesumu apliecinot ar parakstu, un iesniedzot to kompetentās iestādes amatpersonai.

Noteikumos arī paredzēta skaidras naudas deklarācijas veidlapā norādāmā informācijas, kas sniedzama pēc kompetentās iestādes amatpersonas pieprasījuma, šķērsojot valsts iekšējo robežu.

Deklarācijas veidlapas latviešu, angļu un krievu valodā būs bez maksas pieejamas kompetentajā iestādē Latvijas robežšķērsošanas vietā vai pie kompetentās iestādes amatpersonas.

Noteikumi arī paredz, ka kompetentā iestāde, lai mazinātu administratīvo slogu personām, kurām ir pienākums aizpildīt deklarāciju, ir tiesīga nepieciešamības gadījumā izgatavot un piedāvāt aizpildīt fiziskām personām deklarācijas veidlapas uz paškopējoša papīra.

Tāpat personas, aizpildot deklarācijas veidlapu, tiks informētas, ka - ja tiks sniegta nepareiza, neprecīza vai nepilnīga informācija, personai varēs piemērot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā noteikto sodu.

Noteikumu projekts stājas spēkā pēc tā pieņemšanas Ministru kabinetā.

 

Resurss: TVNET